Hver lørdag serverer LO Grenland Media sitt lørdagsmagasin.
Her får du alt om aktuelle nyhetsaker, bakrunnsinfo, hissige debatter, innslag fra Radio Riks,
hyggelig musikk og ikke minst trav- og tippetips.

Sendetid
Lørdag Kl.12.00

Webplayer