Et ukentlig program om hardrock og heavy metal.
Fakta, skrøner og subjektive meninger fra vertene Per Olav Ravlo og Stig Gøran Nordahl.
Mange lister om hvilken hardrock-skiver som er best.
Jerngrep er opprinnelig en podcast som har blitt tilpasset radio, hvor det blant annet har blitt lagt til mye musikk.
Det er satt av 3 timer til programmet. I de tilfellene hvor Jerngrep ikke er langt nok vil det være Rock+ som fyller ut resten av sendetiden.

Sendetid:
Mandag Kl.06.00
Mandag Kl.18.00 (R)

Webplayer