Vi sender på FM til gitte klokkeslett

Larvik       FM 107.1 Mhz
Hønefoss FM 104.0 Mhz
Røyse        FM 104.4 Mhz

Senderen i Larvik
Mandag – Fredag Kl.18.00 – Kl.24.00

Senderne i Hønefoss og Røyse
Mandag – Torsdag Kl.14.00 til neste dag Kl.09.00
Fredag fra Kl.14.00
Lørdag og Søndag hele døgnet fram til Mandag Kl.09.00